جامعه ممیزی و بازرسی ایران

ارائه نظرات اصلاحی در خصوص استاندارد انجمنی اس 21-1 1393 چاپ اول

گزارش تصویری/برگزاری مجمع عمومی مورخ 1399/4/4

راه اندازی پیج اینستاگرام

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان کالاهای اساسی

اعضای جدید هیات مدیره چامعه ممیزی و بازرسی انتخاب شدند