جامعه ممیزی و بازرسی ایران

تبریک هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران به ناظران منتخب مجلس شورای اسلامی در شورای عالی استاندارد

اعتراض جامعه ممیزی و بازرسی ایران به برگزاری آزمون بازرسان مستقل توسط وزارت نفت

ارائه نظرات اصلاحی در خصوص استاندارد انجمنی اس ۲۱-۱ ۱۳۹۳ چاپ اول

گزارش تصویری/برگزاری مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۴/۴

راه اندازی پیج اینستاگرام

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان کالاهای اساسی

اعضای جدید هیات مدیره چامعه ممیزی و بازرسی انتخاب شدند