چشم انداز

چشم انداز
• ایجاد جامعه بصورت جهانی و مستقل برای آزمون و صدور گواهینامه و بازرسی برای صنعت، کالا و سایر خدمات
• جامعه ای برای بهترین نمونه کیفیت ، ایمنی ، سلامت و رعایت اصول اخلاقی
• حفظ رضایت اعضاء در بالاترین سطح ممکن
• بکارگیری آخرین تکنولوژی در ارائه خدمات
• دستیابی به جایگاه ممتاز و برتر در فعالیتهای جامعه با تکیه بر تواناییهای مدیریتی و عملکردی منطبق بر معیارهای بین المللی