جامعه ممیزی و بازرسی ایران


به منظور ايجاد مركزی براي تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود كيفيت خدمات مميزی و بازرسی و ايجاد هماهنگی مطلوب در رويه‌های اجرائی منطبق با استانداردهای ملی و بين‌المللی

بیشتر با ما آشنا شوید...

به منظور ايجاد مرکزی برای تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود کيفيت خدمات مميزی و بازرسی و ايجاد هماهنگی مطلوب در رويه‌های اجرائی منطبق با استانداردهای ملی و بين‌المللی و نهايتاً بالابردن سطح اعتماد مردم به خدمات مميزی و بازرسی و ساير اهداف و وظايف مربوط به تنظيم امور مميزی و بازرسی فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای، «جامعه مميزی و بازرسی ايران « به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران تأسيس می‌شود.

جامعه ممیزی و بازرسی ایران

جدیدترین اخبار سایت

تبریک هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران به ناظران منتخب مجلس شورای اسلامی در شورای عالی استاندارد

اعتراض جامعه ممیزی و بازرسی ایران به برگزاری آزمون بازرسان مستقل توسط وزارت نفت

ارائه نظرات اصلاحی در خصوص استاندارد انجمنی اس ۲۱-۱ ۱۳۹۳ چاپ اول

دسته بندی اخبار