مهم

تبریک هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران به ناظران منتخب مجلس شورای اسلامی در شورای عالی استاندارد

هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در ارسال پیام های تبریک جداگانه ای به جناب آقای دکتر یوسف داودی و سرکار خانم دکتر معصومه پاشایی بهرام، انتخاب ایشان به عنوان نمایندگان خانه ملت در شورای عالی استاندارد را تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.