پیمان شاه‌اویسی تشریح کرد: افزایش چشم‌گیر سقف دریافت پروژه شرکت‌های بازرسی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

به دنبال حضور پیمان شاه‌اویسی نایب رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در کمیته ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در پی مکاتبه این سازمان با جامعه ممیزی و بازرسی ایران صورت گرفت و با توجه به تصمیمات مهمی که در این کمیته گرفته شد، روابط‌عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران در گفت‌وگویی با شاه‌اویسی کم‌وکیف حضور نماینده جامعه در این کمیته و نحوه تصمیم‌های اخذ شده را از وی جویا شد.

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو به استحضار مخاطبان ارجمند می‌رسد.

به عنوان نخستین پرسش بفرمایید که طی چه فرآیندی در جلسه کمیته ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران حضور پیدا کردید؟

در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به تفصیل اعضا، مأموریت‌ها و فرآیندهای ارزشیابی شرکت‌ها در کمیته ماده 7 تشریح شده است. براساس اعلام آیین‌نامه اعضای کمیته فنی تشخیص صلاحیت مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شامل مدیرکل دفتر مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان رئیس کارگروه، یک نفر کارشناس خبره در گروه تخصصی به انتخاب معاون فنی سازمان، یک نفر کارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوطه، نماینده دستگاه اجرایی ذیربط و نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان هستند.

دعوت از نماینده جامعه ممیزی و بازرسی ایران و نماینده انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب تحت عنوان کارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوطه صورت گرفته بود.

جلسه با چه کیفیتی برگزار شد و چه دستورهایی در آن وجود داشت؟

در مجموع جلسه این کمیته با کیفیت مناسبی آغاز شد. دستور نخست این جلسه بررسی وضعیت افراد امتیازآور در شرکت‌ها بود. موضوع اصلی بر سر آن بود که آیا متخصصانی به امتیازآوران فعلی اضافه شوند یا خیر؛ از آن‌جایی که پیشتر در جامعه ممیزی و بازرسی ایران با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب کارگروهی تحت عنوان کارگروه برنامه و بودجه با عضویت آقایان علی مهتاب‌روشن (رئیس کارگروه)، مهدی رحیمی (دبیر کارگروه)، پیمان شاه‌اویسی (عضو کارگروه)، علیرضا صوفی‌زاده (عضو کارگروه)، امیرمحمد برهان آزاد (عضو کارگروه) و سعید ایزدپناه (عضو کارگروه) تشکیل شده بود و موضوعات مرتبط با این سازمان در کارگروه مربوطه مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی و دقیق قرار گرفته بود، آمادگی لازم جهت ورود به بحث در این حوزه و دفاع از پیشنهادهای ارائه‌شده توسط نماینده جامعه ممیزی و بازرسی ایران را داشتیم. در این زمینه تقاضای ما این بود که در رشته‌های معماری، مهندسی معماری، فناوری معماری و معماری انرژی به مجموعه رشته‌های تخصصی اضافه شده و حائز پایه 3 در بازرسی فنی باشند. با موافقت کمیته، این مهم به انجام رسید و رشته‌های مزبور به جمع رشته‌های تخصصی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه اضافه شد.

موفق شدیم کارگروه مخابرات با رشته‌ها و گرایش‌های مخابرات، مهندسی مخابرات، سوییچ، مهندسی برق گرایش شبکه‌های مخابراتی، مخابرات سیستم، مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری (ارشد)، مهندسی برق گرایش مخابرات، مهندسی ارتباط رشته عمومی را پایه 3 به رشته‌های تخصصی مربوطه در کمیته اضافه کنیم.

برخی از شرکت‌های بازرسی متقاضی اضافه شدن رشته متالوژی صنعتی به رشته‌های تخصصی بودند. این رشته پیشتر در دانشگاه‌های ایران دانشجو می‌پذیرفت و هم‌اکنون فارغ‌التحصیلان با این عنوان تخصصی در کشور وجود دارند که برخی شرکت‌های بازرسی می‌توانند از ظرفیت آن‌ها استفاده کنند. لذا اضافه شدن این رشته به گروه تخصصی مربوطه نیز یکی از پیشنهادات ما در جلسه کمیته ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران بود که موفق شدیم آن را به تصویب برسانیم. در عین حال مصوب شد کلیه گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های رشته صنایع نیز در گروه‌های تخصصی گنجانده شوند.

در بررسی‌های کارگروه برنامه و بودجه جامعه و انجمن مشخص شد که شرکت‌های بازرسی در پروژه‌های آف‌شور و آن‌شور، از برخی فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی دریا استفاده می‌کنند، پیشنهاد شد که این رشته نیز با پایه 3 به مجموعه رشته‌های تخصصی مربوطه اضافه شود که در کمیته به تصویب رسید.

در یک حرکت بدیع و نوآورانه رشته‌هایی چون مگاترونیک، رباتیک، مهندسی مگاترونیک، مهندسی رباتیک، هوش مصنوعی و رباتیکز و هوش مصنوعی و رباتیک را با پایه 3 به مجموعه رشته‌های امتیازآور اضافه کردیم. این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل در رشته‌های مذکور با انگیزه بسیار بالا و تحصیل در رشته‌های جدید و تازه به کار گماشته می‌شوند.

اقدام بزرگ دیگری که در این کمیته صورت گرفت در زمینه فعالیت شرکت‌هایی با مجوز رادیوگرافی و آزمون‌های غیرمخرب از سازمان ملی استاندارد ایران بود. در این زمینه موفق شدیم رشته فیزیک را در سه گرایش فیزیک هسته‌ای، فیزیک اتمی مولکولی و فیزیک حالت جامد با پایه 2 به مجموعه رشته‌های تخصصی اضافه کنیم. رشته تکنولوژی جوشکاری نیز با پایه 3 به مجموعه رشته‌های تخصصی این گروه اضافه شد.

دیگر مصوبات این جلسه در چه زمینه و حوزه‌هایی بود؟

پس از اضافه کردن رشته‌های مرتبط با شرکت‌های بازرسی در جدول مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مسئله شرح اعم خدمات شرکت‌ها در پروژه‌های مختلف پرداخته شد. این موضوع از آن جهت اهمیت وافری دارد که عین عبارات نوشته شده در ردیف شرح اعم خدمات جدول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در قراردادها لحاظ شود. لذا در جلسه عبارت «بازرسی فنی» را به کلیه اسکپ‌های مربوط به این بخش اضافه کردیم. در جدول قدیمی تنها از واژه «کنترل» استفاده شده بود. در این جلسه مصوب شد که عبارت «بازرسی فنی» نیز به تمام بخش‌ها اضافه شود. عبارت «بازرسی نصب» نیز در بخش مربوطه اضافه شد.

یکی از مشکلات همیشگی شرکت‌های بازرسی در رتبه‌های 3، 2 و 1 سقف ریالی مجاز دریافت پروژه بود. در این زمینه چه اقداماتی در کمیته ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به انجام رسید؟

یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه کمیته در این زمینه بود. ما موفق شدیم سقف مجاز شرکت‌های بازرسی در کلیه رتبه‌ها را به شکل معناداری افزایش دهیم. به طوری که سقف ریالی دریافت پروژه شرکت‌های بازرسی با رتبه 3 از 12000000000 ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) به 15000000000 ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) افزایش یافت؛ شرکت‌های بازرسی با رتبه 2 از 22000000000 ریال (دو میلیارد و دویست میلیون تومان) به 60000000000 ریال (شش میلیارد تومان) افزایش یافت و شرکت‌های بازرسی با رتبه 1 از33000000000 ریال (سه میلیارد و سیصد میلیون تومان) به 120000000000 ریال (دوازده میلیارد تومان) افزایش یافت.

این در حالی است که شرکت‌های با رتبه یک می‌توانند با بهره‌گیری از دو پایه رتبه خود تا سقف 240000000000 ریال (بیست و چهار میلیارد تومان) پروژه دریافت کنند. نباید فراموش کرد که پیشتر ظرفیت شرکت‌ها در پروژه‌های مختلف به سرعت پر می‌شد و شرکت‌ها به دلیل وجود سقف پایین نمی‌توانستند هم‌زمان چند پروژه را به انجام برسانند که خساراتی جدی را برای آن‌ها در پی داشت.

مصوبات این کمیته طی چه فرآیند یا فرآیندهایی تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا می‌شود؟

وظیفه این کمیته احصاء کلیه نظرات کارشناسی در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف است. به قرار اطلاع، تاکنون بخش اعظمی از جلسات کارگروه‌های مختلف برگزار شده و وفق اعلام مسئولان ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نظر می‌رسد تا مصوبات کمیته تا پایان سال جاری به مبادی ذیربط اعلام شود.

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *